Kapitola 4: OriTas 2016

Články na webu » Kinetická analýza termoanalytických dat » Kapitola 4: OriTas 2016

 • Úvodní obrazovka
  Úvodní obrazovka
 • Načtený projekt
  Načtený projekt
 • Nastavení
  Nastavení
 • Aktivační energie
  Aktivační energie
 • z(a), y(a)
  z(a), y(a)
 • Kombinovaná kinetická analýza
  Kombinovaná kinetická analýza
 • Genetické algoritmy
  Genetické algoritmy
 • Shape index
  Shape index
 • Simulace, Dekonvoluce
  Simulace, Dekonvoluce
 • Protokol
  Protokol
 • Export dat
  Export dat

OriTas 2016 je dostupný v testovací verzi a je pravidelně, velmi často, aktualizován.

Úvodem

OriTas 2016 je v pořadí třetí verzí. Spojuje jednoduchost druhé verze (2014) a spojení všech metod do jednoho celku, které bylo původně v první verzi. Z části staví třetí verze na zdrojových kódech OriTasu 2014, které byly zrevidovány a zaktualizovány. Nové metody vyhodnocení pak nevybočují z jednoduchého vzhledu celého programu. Nezalekněte se nového prostředí, které poskytuje maximální užitnou hodnotu a jednoduše spojuje čtyři rozdílné metody. V pravidelných aktualizacích navíc dochází často k posunu v ovládání, který vzniká na základě zpětné vazby.

Zpracovaní dat

V programu je editor dat, který umožní jednoduše a efektivně zpracovat sadu naměřených dat do formy projektu. Při opakování analýzy není pak nutné otevírat každý soubor samostatně. V programu otevřete i projekty vytvořené ve starší verzi OriTasu (2.x), v této verzi byl projekt rozšířen o více nastavení a možnost přidání popisu dat. I přes přítomnost editoru dat je vhodné provést pokročilé úpravy přímo v softwaru výrobce přístroje.

Analýza termoanalitických dat

Aktuálně jsou k dispozici čtyři metody vyhondocení:

 • Kinetická analýza pomocí funkcí z(a), y(a)
 • Kombinovaná kinetická analýza
 • Kinetická analýza s využitím genetických algoritmů
 • Analýza tvaru peaku (shape index analysis)
 • Mapování.

Celá analýza proběhne bez nutnosti zásahu uživatele, zároveň však zůstala možnost detailního nastavení jednotlivých typů analýzy umožňují získat přesné výsledky. Nově je k dispozici výstup programu ve formě protokolu obsahujícího teorii týkající se jednotlivých metod a také odkazy na základní publikace o jednotlivých metodách.

Využijte jedinečné možnosti rychlého srovnání výsledků několika metod. Z nich můžete v případě pokročilé analýzy získat všechna potřebná nastavení pro opakování analýzy a získání přesnějších výsledků.

Simulace, Další součásti

Součástí programu zůstala Simulace, nově rozšířená o izotermální data, navíc s možností dekonvoluce (až 8 podprocesů). K dispozici je také DataEditor umožňující otevření ASCII souborů a jejich úpravu do podoby, kterou akceptuje celý zbytek programu.

OnlineDB

Program nově obsahuje možnost navštívit online databázi dat, případně v budoucnu vytvořit i vlastní databázi vaší pracovní skupiny a data tak sdílet bez nutnosti posílaní celých projektů a jejich "aktualizace".