3. Ukázkový den testovací solární elektrárny + test DC-DC měniče (33,6Wp)

Články na webu » Win10/Mobil/Elektro/Solar » 3. Ukázkový den testovací solární elektrárny + test DC-DC měniče (33,6Wp)

  • Záznam výkonu
    Záznam výkonu

Autor: Petr Pilný, Poslední změna: 7.5.2016

Úvodem

Jen úvodem musím upřesnit pozici panelů, na kterých jsem měřil. Panely byly osvětleny od 9:45 do 17:15, v okolím čase jim stíní domy. Výsledné měření bude tedy mírně zkresleno. Další problém zcela jistě budou velmi levné panely pro DIY projekty a ne pro klasickou výrobu energie ve velkém. Instalovaný výkon byl 33,6Wp, plocha panelů 20x13cm/panel - 8ks, datum 6.5.2016, teplota 22°C, panely umístěné na zdi (tedy celkem výrazně ohřívané - další snížení účinnosti), až na pár mráčků jasno. Po dobu testu byl připojen DC-DC měnič dle kapitoly 2 a z něj odečítány hodnoty pro výpočet výkonu a také účinnosti DC-DC měniče.

Teorie

Dle šikovné kalkulačky zde jsem si napočítal očekávanou průměrnou výrobu energie pro květnový den. Pro můj výkon vychází na zhruba 150Wh, měl bych započítat ztrátu díky zkrácenému osvitu panelů (řekněme 10%) a také další ztráty (vedení atp, řekněme také 10%). Tímto nám vychází, že teoreticky vyrobím zhruba 120Wh (je asi zbytečné řešit +/- jednotky Wh). Mimochodem ta kalkulačka je pěkně udělaná, můžu ji doporučit alespoň pro nástřel.

Měření

Při měření účinnosti měniče DC-DC jsem nasbíral data za celý den (napění/proud z panelů a napětí/proud za měničem do regulátoru nabíjení). Naměřené hodnoty najdete v přiloženém grafu - modrá křivka je výkon panelů ve W, oranžová výkon za DC-DC měničem také ve W a šedá je účinnost měniče v procentech. Pokud to vše sčítneme, dostanu se na skutečný výstup z panelů 96Wh, za měničem je to 84Wh.

Mimochodem bez měniče pouze s PWM regulátorem to bylo jen/pouhých 67Wh (tedy o nějakých 20% nižší).

Průměrný výkon panelů 10,6W, průměrný výkon za měničem 9,4W, průměrná účinnost DC měniče 88,4%. Maximální výkon panelů 13,4W a v jeho blízkosti i nejvyšší účinnost měniče atakující 90-95%.

Závěr

Berte údaje spíše pro zajímavost - skoro se mi příčí nazývat to elektrárnou, výkon 33Wp je titěrný. Nicméně pro test měniče, jeho účinnosti a částečné srovnání PWM a MTTP regulátorů posloužila právě testovací elektrárna optimálně.

Můžete posoudit, zda je vyrobené množství energie málo/hodně - na minimální plochu panelů, které ještě navíc nejsou zrovna nejlépe umístěné, je ale výsledek dobrý. 0.1kWh není zase tak málo - dvě hodiny televize, 3-4 hodiny notebook atd...

Další zajímavou ukázkou je ohřev vody - při účinnosti ohřevu 98% pomocí elektřiny dokážete pomocí 100W výkonu za 1 hodinu ohřát 1 litr vody z 10°C na 95°C. Viz kalkulačka zde.